Blogs & Editorial

Editorial - verbod op zonnebank!?

Hebben jullie vorige week gehoord over het verbod op zonnebanken bij particulieren waar sprake van is? Dat is er nog niet, maar de vereniging van dermatologen zou wel erg graag willen dat het verbod er komt, het aantal gevallen van huidkanker loopt enorm op de laatste jaren en één van de oorzaken is teveel UV straling....leren we het dan nooit? Ik begrijp het niet, waarom houden we vast aan het ideaal dat je "lekker bruin" moet zijn om er gezonder en vitaler uit te zien, met misschien wel kanker als gevolg?

 

Er is niets mis met een kleurtje natuurlijk, zeker niet als je het van nature hebt meegekregen of als je genoten hebt van een welverdiende vakantie op een zonnige bestemming. Maar er is dus wel wat mis met ons bruiningsgedrag, dat loopt behoorlijk uit de hand. Wist je bijvoorbeeld dat In twintig jaar tijd het aantal mensen dat voor het eerst de diagnose huidkanker krijgt in ons land meer dan verdrievoudigd: van 17.000 naar bijna 53.000 personen per jaar in 2014? Volgens de beroepsvereniging van dermatologen is er dan ook sprake van een heuse huidkankerepidemie: 

Nog steeds stijgt het aantal (nieuwe) patiënten jaarlijks met 6 tot 9 procent. Nederlands onderzoek van TNO schat dat het gebruik van de zonnebank mogelijk heeft geleid tot 2.000 extra plaveiselcelcarcinomen en 400 melanomen (vormen van huidkanker) over een periode van één jaar. Deze vorm van overmatig zongedrag leidt zo mogelijk ook tot circa 80 extra sterfgevallen aan huidkanker per jaar. Het exacte aantal nieuwe gevallen van huidkanker louter ten gevolge van zonnebankgebruik is lastig vast te stellen, omdat mensen die gebruik maken van de zonnebank, ook vaak buiten overmatig zonnen. Desalniettemin illustreren deze cijfers wel het gevaar van overmatig en ongecontroleerd zonnebankgebruik.

Risico van zonnebanken

De bekendste risicofactor voor het ontstaan van huidkanker is blootstelling aan UV-straling. Zonnebanken maken gebruik van UV-A licht. UV-A penetreert diep in de huid, verbrijzelt de lederhuid en veroorzaakt DNA-schade met huidveroudering en huidkanker als gevolg. De risico’s hierop nemen toe naarmate men vaker gebruik maakt van de zonnebank. En dat terwijl zonnebankgebruikers in Nederland gemiddeld één keer per maand een zonnecentrum bezoeken. Naar schatting zijn er 2.950 zonnepunten in Nederland, waarvan 450 professionele zonnestudio’s en 2.500 zonnepunten bij ondernemers die het zonnen niet als kernactiviteit hebben (zoals fitnesscentra en zwembaden). Het aantal zonnebanken in particulier bezit is volledig onbekend.

Regelgeving en controle 

Het gebruik van zonnebanken is voor mensen jonger dan 18 jaar al verboden. Tot 2012 bestond actief toezicht hierop, met naleving van 85 procent als resultaat. In 2013 werd dit vervangen door reactief toezicht: het aantal jongeren dat geweigerd werd, daalde naar 24 procent. Uit Europees onderzoek blijkt dat in Nederland 40 procent van de zonnestudio’s geen of onvoldoende advies geeft en de klant niet voldoende informeert over de risico’s. “Een maatschappelijk debat over de schadelijke gevolgen van overmatig zongedrag zou er toe moeten leiden, dat we een te bruin kleurtje door de zon niet meer associëren met vitaliteit en sexy”, stelt Nijsten. “Daarnaast moet er een actieve controle komen op de naleving van het wettelijk kader: de toegangsbeperking voor jongeren. Ook de verplichte informatievoorziening moet streng worden nageleefd om het risico op huidkanker te beperken.” De NVDV pleit verder voor een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Eerder is in Brazilië en Australië zelfs een verbod op commerciële zonnebankstudio’s ingevoerd. Nijsten: “Zonnebanken verhogen het risico op het krijgen van alle vormen van huidkanker: basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom. Een verbod is daarom uiteindelijk niet te vermijden.”

 

Zonnebanken gebruiken UVA straling om de bruine kleur te ontwikkelen, maar juist UVA straling is zo risicovol omdat de stralen dieper in de huid doordringen en onherstelbare schade aanrichten. Het is zeker iets om bij stil te staan, zeker als je regelmatig onder de zonnebank ligt. Misschien heb jij er ook wel één in huis? Is je huid je lief, beperk het gebruik dan zoveel mogelijk om je huid te ontzien. Wist je trouwens ook dat je gekleurde haren sneller zullen vervagen als je onder de zonnebank ligt?

 

Mag je dan nooit meer onder de zonnebank? Tja...wat kan ik zeggen, liever niet natuurlijk en als je het dan toch doet, wees dan bewust van de risico's! Want die zijn er echt, in mijn directe omgeving heb ik een dermatoloog die in zijn praktijk echt bijna 100 % huidkankerpatiënten heeft en hij zegt dat dat bijna allemaal het gevolg is van teveel zon of zonnebank....ik zou toch maar eens goed nadenken als je weer onder dat warme, blauwe licht gaat liggen....De foto's in dit artikel komt van een Britse campagne tegen zonnebanken www.thelooktodiefor.co.uk

 

Wat vind jij hiervan? Is het verstandig om de verkoop van zonnebanken aan particulieren te verbieden of moet iedereen het zelf weten? Lig jij nog regelmatig onder de zonnebank ondanks dat je de risico's kent? Ik zeg : allemaal aan de zelfbruiner!

 

XXX

 

Debbie

 

 

Deel dit artikel
Back to top